สินเชื่อ UOB i-Cash

อัตราดอกเบี้ย:

12-28%

เงินเดือนรึรายได้:

 จาก 20000 บาท

อายุของผู้กู้:

20-60 ปี

สมัครบัตรรึเงินกู้

จุดเด่นของสินเชื่อ UOB i-Cash

 

• อนุมัติวงเงินสูงสุด 1,500,000 บาท*

• ผ่อนชำระเป็นรายเดือนเท่าๆ กันทุกเดือน

• คำนวณอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก

• เลือกระยะเวลาชำระคืน 12

• 60 เดือน

• อนุมัติภายใน 3 วัน

• ยกเลิกวงเงินได้ ภายใน 7 วัน ไม่มีค่าใช้จ่าย

*เป็นไปตามเงื่อนไขการพิจารณาสินเชื่อของธนาคาร

 

คุณสมบัติผู้สมัครสินเชื่อ UOB i-Cash

 

1. กรณีลูกจ้างทั่วไปที่สนใจสินเชื่อส่วนบุคคล uob

• สัญชาติ: ไทย

• อายุผู้สมัคร: 20 – 60 ปี (รวมระยะเวลาผ่อน)

• อายุงาน 1ปีขึ้นไป (ต้องผ่านการทดลองงาน) กรณีเปลี่ยนที่ทำงาน นับอายุงานต่อเนื่องได้ ในสายธุรกิจเดียวกัน

• พนักงานประจำรายได้ 15,000 บาทขึ้นไป

 

2. กรณีเจ้าของกิจการ

• อายุผู้สมัคร: 20 – 60 ปี (รวมระยะเวลาผ่อน)

• เจ้าของกิจการรายได้ 20,000 บาทขึ้นไป

• อายุงานเจ้าของกิจการ 3 ปี

 

อัตราดอกเบี้ยและวงเงินของสินเชื่อ UOB i-Cash

• วงเงินสูงสุด 1,500,000 บาทสำหรับ uob i cash

• อัตราดอกเบี้ยไม่เกิน 28% ต่อปี

สินเชื่อส่วนบุคคลที่ไหน ดี

เอกสารประกอบการสมัครสินเชื่อ UOB i-Cash

 

1. กรณีลูกจ้างทั่วไปที่สนใจสินเชื่อ ยู โอบี

• สำเนาหน้าบัตรประชาชน หรือ บัตร ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ

• สลิปเงินเดือนๆล่าสุด (ตัวจริงหรือสำเนา) หรือ หนังสือรับรองรายได้(ตัวจริง)

• สำเนาบัญชีธนาคาร (บัญชีเงินเดือน) ย้อนหลัง 6 เดือน (กรณีใช้หนังสือรับรองรายได้)

• สำเนาหน้าบัญชีสำหรับโอนเงิน

• สำเนาทะเบียนบ้าน (กรณีใช้สำเนาบัตร ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ)

 

2. สินเชื่อส่วนบุคคลอาชีพอิสระหรือเจ้าของกิจการ

• สำเนาหน้าบัตรประชาชน

• สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท/ ทะเบียนการค้า (คัดสำเนาไม่เกิน 3 เดือน)

• สำเนาบัญชีธนาคารส่วนตัว ย้อนหลัง 6 เดือน

• สำเนาบัญชีธนาคารบริษัท ย้อนหลัง 6 เดือน

• สำเนารายชื่อผู้ถือหุ้นปัจจุบัน (คัดสำเนาไม่เกิน 3 เดือน)

• สำเนาหน้าบัญชีสำหรับโอนเงิน

อย่าลืมตรวจแหล่งเงินด่วนนี้

อัตราดอกเบี้ย:

6-36%

เงินเดือนรึรายได้:

 จาก 6000 บาท

อายุของผู้กู้:

จาก 18 ปี

สมัครบัตรรึเงินกู้

อัตราดอกเบี้ย:

16-28%

เงินเดือนรึรายได้:

 จาก 20000 บาท

อายุของผู้กู้:

20-70 ปี

สมัครบัตรรึเงินกู้

อัตราดอกเบี้ย:

8-36%

เงินเดือนรึรายได้:

 จาก 20000 บาท

อายุของผู้กู้:

20-70 ปี

สมัครบัตรรึเงินกู้