สินเชื่อ FLASH Plus

อัตราดอกเบี้ย:

8-36%

เงินเดือนรึรายได้:

 จาก 20000 บาท

อายุของผู้กู้:

20-70 ปี

สมัครบัตรรึเงินกู้

จุดเด่นของสินเชื่อ FLASH Plus

เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะเป็นวงเงินสินเชื่อหมุนเวียน ผู้ถือบัตรจะได้รับบัตรพร้อมวงเงินสินเชื่อเพื่อใช้ กู้เงินส่วนบุคคลและบริการโอนเงินผ่อนสบาย Sabai Cash โอนเงินเข้าบัญชี ชำระคืนรายเดือน หรือ บริการเงินสดสั่งได้ Cash Transfer โอนเงินเข้าบัญชี ชำระคืนขั้นต่ำ 3% และ เบิกถอนเงินสดจากเครื่อง ATM ตลอด 24 ชม. ทุกที่ทั่วโลก ผ่าน บริการกู้เงินด่วนกดเงินสดกดทันที Cash Advance นอกจากนี้ยังมี บริการผ่อนสบาย Smile Plan ให้ผ่อน ชำระสินค้าและบริการ ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0% สามารถใช้ 4 บริการนี้ได้สูงสุด 100% ของวงเงินบัตร ในการทำรายการทุกครั้ง วงเงินคงเหลือในบัตรจะลดลง เมื่อชำระเงินคืน วงเงินจะทยอยกลับคืนสู่บัตร ทำให้ผู้ถือบัตรสามารถเพิ่มความคล่องตัวทางการเงินได้ตลอดทุกที่ทุกเวลาที่ต้องการ

 

คุณสมบัติผู้สมัครสินเชื่อ FLASH Plus

• อายุผู้สมัคร

– พนักงานประจำ 20 – 60 ปี

– เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว 20 – 70 ปี

• รายได้ประจำต่อเดือน

– พนักงานประจำ 20,000 บาทขึ้นไป

– เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว 30,000 บาทขึ้นไป

• อายุการทำงาน/กิจการ

– พนักงานประจำ อายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปี

– เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว ดำเนินธุรกิจมาไม่น้อยกว่า 3 ปี

 

อัตราดอกเบี้ยและวงเงินของสินเชื่อ FLASH Plus

• วงเงินสูงสุด 500,000 บาท และต้องไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ในการขอสินเชื่อส่วนบุคคลออนไลน์

• อัตราดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน 25% ต่อปี

 

เอกสารประกอบการสมัครสินเชื่อ FLASH Plus

 

1. พนักงานประจำ

• สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ

• สลิปเงินเดือน หรือ หนังสือรับรองเงินเดือน

• สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 3 เดือน หรือ 6 เดือนสำหรับ อาชีพที่มีรายได้ไม่แน่นอน

• สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ของผู้สมัคร

 

2. เจ้าของกิจการ

• สำเนาบัตรประชาชน

• หนังสือรับรองบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด

• ทะเบียนการค้า หรือ หนังสือบริคณห์สนธิ (คัดสำเนาไม่เกิน 3 เดือนล่าสุดนับจากวันที่ออก)

• สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน ของกิจการหรือของผู้กู้

• สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ของผู้สมัคร

อย่าลืมตรวจแหล่งเงินด่วนนี้

อัตราดอกเบี้ย:

4-36%

เงินเดือนรึรายได้:

 จาก 5000 บาท

อายุของผู้กู้:

จาก 21 ปี

สมัครบัตรรึเงินกู้

อัตราดอกเบี้ย:

9-28%

เงินเดือนรึรายได้:

 จาก 12000 บาท

อายุของผู้กู้:

20-65 ปี

สมัครบัตรรึเงินกู้

อัตราดอกเบี้ย:

8-28%

เงินเดือนรึรายได้:

 จาก 8000 บาท

อายุของผู้กู้:

20-65 ปี

สมัครบัตรรึเงินกู้